8 آوریل، 2023

تغذیه در مولتیپل اسکلروزیس (MS)

ام اس چیست؟ مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک اختلال خود ایمنی است که به تدریج پوشش‌های محافظی اطراف رشته‌های عصبی را  از بین می‌برد. به این پوشش […]