10 آوریل، 2023

عملکرد CLA در بدن

یافته ها نشان می دهد که CLA ممکن است عملکرد ورزشکاران استقامتی را با افزایش هیپرتروفی عضلانی بهبود بخشد و در عین حال ممکن است باعث […]