محصولات رژیم غذایی میلاتک دسته بندی
محصولات ورزش میلاتک دسته بندی
محصولات مادر و کودک میلاتک دسته بندی
محصولات بیمارستانی میلاتک دسته بندی
محصولات مواد اولیه غذایی
home mlatech brochore botton new
Consulting milatec

گروه غذایی دارویی میلاتک

گروه صنعتی میلاد خراسان بعنوان گروه صنعتی پیشگام و آینده نگر در صنایع غذایی - دارویی با برخورداری از الطاف الهی و با بهره گیری از تجارب ، دانش و توانمندی متخصصان سخت کوش خود مصمم به بهبود سیستم ها ، فرایند ها و خدمات خود می باشد.

اصول راهبردی و کلیه فعالیت های جاری سازمان برپایه مشتری مداری ، منطبق بر خواسته های استاندارد های بین الملی و وزارت بهداشت و با بهره گیری از خطوط راهنمای استاندارد ISO 9001-2000 ترسیم شده است و استقرار این نظام کیفیت را برای حفظ و پویایی و اثر بخشی فعالیت ها و تضمین کیفیت و بهبود مستمر سرلوحه کار خویش قرار داده است.

برای مشاهده بیشر کلیک کنید

milatech certificare