11 آوریل، 2022

نقش کربوهیدرات ها در رژیم ورزشکاران

کربوهیدرات چیست؟ به طور کلی کربوهیدرات ها سوخت اصلی بدن می باشند. رژیمی که سرشار از کربوهیدرات است برای افزایش میزان تحمل بدن، ارتقاء عملکرد بدن […]
11 آوریل، 2022

نقش درشت مغذی ها در عملکرد ورزشکاران

گروه های غذایی یا درشت مغذی ها چیست؟ گروه های غذایی یا به عبارتی درشت مغذی ها (Macronutrients) بطور کلی به سه بخش کربوهیدات ها، پروتئین […]