16 آوریل، 2022

نقش پروتئین‌ها در تناسب اندام

پروتئین چیست؟ پروتئین‌ها مولکول‌های بزرگی هستند که از آمینو اسیدها تشکیل شده‌اند و در تمام سلول‌های بدن حضور دارند. آن‌ها مانند بلوک‌های ساختمانی برای عضلات می‌باشند […]