12 آوریل، 2022

تاثیر چربی ها در رژیم ورزشکاران

چرا ورزشکاران به چربی نیاز دارند؟ ورزشکاران می دانند که کربوهیدرات در رژیم آن ها اهمیت ویژه ای دارد زیرا عضلات کربوهیدرات ها را به عنوان […]
11 آوریل، 2022

نقش درشت مغذی ها در عملکرد ورزشکاران

گروه های غذایی یا درشت مغذی ها چیست؟ گروه های غذایی یا به عبارتی درشت مغذی ها (Macronutrients) بطور کلی به سه بخش کربوهیدات ها، پروتئین […]