1 اکتبر، 2020

نقش BCAA در ورزش

BCAA چیست؟ 20 نوع اسید آمینه مختلف در بدن وجود دارد که هزاران پروتئین مختلف را در بدن انسان تشکیل می دهند. 9 مورد از این […]