22 فوریه، 2023

روی (zinc) و اهمیت آن

روی یک ماده معدنی کمیاب است که برای انجام واکنش های شیمیایی حیاتی برای تقریبا 100 آنزیم ضروری است. نقش مهمی در ایجاد DNA، رشد سلول […]