8 آوریل، 2023

سدیم و نقش های غذایی

سدیم یک ماده معدنی مورد نیاز بدن می باشد. منبع اصلی سدیم رژیم غذایی کلرید سدیم یا نمک است که بیش از سه چهارم آن از […]