3 آوریل، 2023

تغذیه و چاقی صورت

تغذیه و چاقی صورت شکل صورت افراد به طور طبیعی در طول زندگی تغییر می کند زیرا افزایش سن می تواند منجر به از دست دادن […]
28 مارس، 2023

نقش پروتئین ها در بدن

پروتئین ها مولکول های بزرگ و پیچیده ای هستند که نقش های حیاتی زیادی در بدن دارند. بیشتر کار سلول ها را پروتئین ها انجام می […]
28 مارس، 2023

چربی ها و نقش آن ها در بدن

همه افراد برای زنده ماندن به چربی بدن نیاز دارند. بدن انسان برای تامین انرژی روزانه به ذخایر چربی متکی است. چربی همچنین می تواند به […]