8 آوریل، 2023

تغذیه و بیماری های روماتیسمی

بیماری های روماتیسمی روی تاندون ها، رباط ها، استخوان ها و ماهیچه های مفاصل تاثیر می گذارد. از دهه 1930، محققان در حال بررسی ارتباط بین […]