11 آوریل، 2022

نقش کربوهیدرات ها در رژیم ورزشکاران

کربوهیدرات چیست؟ به طور کلی کربوهیدرات ها سوخت اصلی بدن می باشند. رژیمی که سرشار از کربوهیدرات است برای افزایش میزان تحمل بدن، ارتقاء عملکرد بدن […]