4 آوریل، 2023

تغذیه و بوی بد دهان

بوی بد دهان معمولاً از دهان منشأ می گیرد، جایی که باکتری ها همیشه وجود دارند. وقتی غذا می خوریم، تکه های غذا در لای دندان […]