گروه غذایی دارویی میلاتک

گروه صنعتی میلاد خراسان بعنوان گروه صنعتی پیشگام و آینده نگر در صنایع غذایی - دارویی با برخورداری از الطاف الهی و با بهره گیری از تجارب ، دانش و توانمندی متخصصان سخت کوش خود مصمم به بهبود سیستم ها ، فرایند ها و خدمات خود می باشد.

اصول راهبردی و کلیه فعالیت های جاری سازمان برپایه مشتری مداری ، منطبق بر خواسته های استاندارد های بین الملی و وزارت بهداشت و با بهره گیری از خطوط راهنمای استاندارد ISO 9001-2000 ترسیم شده است و استقرار این نظام کیفیت را برای حفظ و پویایی و اثر بخشی فعالیت ها و تضمین کیفیت و بهبود مستمر سرلوحه کار خویش قرار داده است.
milatech certificare