20 آوریل، 2022

چالش افزایش قد

آیا امکان افزایش قد وجود دارد؟ قد شما 60 الی 85 درصد تابع خصوصیات ژنتیکی و باقی هم تابع عوامل محیطی شما می‌باشد که در درجه […]