12 آوریل، 2022

تاثیر چربی ها در رژیم ورزشکاران

چرا ورزشکاران به چربی نیاز دارند؟ ورزشکاران می دانند که کربوهیدرات در رژیم آن ها اهمیت ویژه ای دارد زیرا عضلات کربوهیدرات ها را به عنوان […]