10 آوریل، 2023

کاهش وزن در کودکان

در ایالات متحده، تعداد کودکان چاق در دو دهه گذشته رو به افزایش بوده است. چاقی در دوران کودکی باعث ایجاد مشکلات در آینده می شود. […]