بعد از کنار گذاشتن ورزش چه مدت طول می‌کشد تا آمادگی جسمانی ما کاهش یابد؟